psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testují se základní vlastnosti, způsoby nahlížení na realitu a osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Dozvíte se i projevy, výhody a nevýhody vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 

Obchodní podmínky

Provozovatelem testů pod doménou psychonet.cz je Ing. Zdeněk Peterka – WebSoftwarové aplikace, Bořkova 781, 55101 Jaroměř, IČ: 18942601, e-mail: info/zavinac/psychonet.cz (dále jen Provozovatel).

Tyto podmínky užití se vztahují na všechny návštěvníky webových stránek a testů vedených pod doménou psychonet.cz (dále jen Účastník).

Psychologické testy podléhající doméně psychonet.cz (dále jen "Testy") jsou určeny pro zdravé jedince nad 18 let věku, osobám mladším a/nebo se zdravotními či psychickými obtížemi účast nedoporučujeme. Provozovatel nenese ani nemůže nést odpovědnost za to, jak na Účastníka - testovanou osobu výsledky zapůsobí. Případné znepokojující informace z výsledku testu doporučujeme konzultovat s psychologem nebo lékařem.

Není-li v rámci akcí nebo ověřování norem určeno jinak, pak je samotné vyplnění testu zdarma a výsledek je možné získat zaplacením příslušné částky platební kartou nebo bankovním převodem. Cena testů je vždy zřetelně uvedena před započetím testu v rámci instrukcí k vyplňování, a pak znovu na konci části s otázkami. V případě platby kartou je výsledek k dispozici ihned po provedené transakci. Při platbě bankovním převodem jsou výsledky odeslány následující pracovní den po připsání platby, nejpozději do tří pracovních dnů.

V případě jakýchkoli potíží s Testy kontaktuje Účastník Provozovatele bez zbytečného odkladu. Provozovatel přitom nenese odpovědnost za nefunkčnost nacházející se mimo jeho vliv (výpadek připojení k internetu, nedostupnost webového serveru, zablokované platby mobilem apod.).
Provozovatel vyvíjí přiměřenou snahu, aby Testy byly ve všech ohledech funkční. Účastník nicméně bere na vědomí, že jde o stále se vyvíjející softwarové řešení, u něhož není možné zcela vyloučit přítomnost určitých nedokonalostí. Na jejich odstraňování Provozovatel s Účastníkem ochotně spolupracuje.

Výsledky Testů jsou poskytovány v běžných formátech .pdf a .zip. Programy pro rozbalení a zobrazení či poslech (například Adobe Acrobat Reader, WinZip) jsou obvyklou součástí softwaru osobních počítačů nebo je lze zdarma stáhnout (např. na stahuj.cz). Provozovatel nenese žádnou zodpověnost za použití těchto i jiných programů Účastníkem. Účastník akceptuje přijetí těchto formátů a také zajistí, aby jeho e-mailová schránka byla schopná přijímat jednotlivé e-maily s přílohami až do velikosti 8 MB.

Výsledek testu je v databázi uchován po dobu jednoho měsíce od zpracování, bez ohledu na to, zda byl či nebyl uhrazen. Po této době jsou všechny údaje týkající se zpracovaného testu z databáze odstraněny a není možné jejich opětovné zaslání Účastníkovi.

Podpora ze strany Provozovatele se poskytuje prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů a formuláře na adrese https://www.psychonet.cz/kontakt.php. Pokud to okolnosti dovolí, je problém Účastníka vyřešen neprodleně, nejpozději do sedmi pracovních dnů od jeho oznámení.

Nezobrazený, nekompletní nebo jinak vadný, řádně zaplacený výsledek Testu či nedodanou nebo vadnou Nahrávku Účastník reklamuje neprodleně, nejdéle do 15 dnů od zaplacení. Po této době se má za to, že Účastník výsledek Testu či Nahrávky v pořádku a kompletní obdržel.


Účastník musí vhodným způsobem ověřit, zda jeho zpráva k Provozovateli dorazila. Přednostním řešením je vždy nalezení a doposlání výsledku testu z databáze; není-li to možné, pak je Účastníkovi s řádně zaplaceným výsledkem poskytnut bezplatný náhradní kód k opětovnému projití testu a získání výsledku. Při dodání výsledku Testu v elektronické podobě (digitální obsah bez hmotného nosiče) nelze po zobrazení, zaslání, jiném dodání či stažení výsledku od kupní smlouvy odstoupit.
K řešení problémů doporučujeme použít daný formulář na https://www.psychonet.cz/kontakt.php. Pokud Účastník kontaktuje Provozovatele pomocí e-mailu, může se řešení jeho problému protáhnout, případně zpráva Účastníka může být blokována spamovým filtrem a k Provozovateli vůbec nedorazí. Za tyto situace nepřebírá Provozovatel zodpovědnost. Pokud Účastník přesto chce kontaktovat Provozovatele pomocí e-mailu, zašle zprávu obsahující název testu či relaxace, datum vyplnění/objednávky, kód Testu nebo variabilní symbol a popis problému na e-mailovou adresu: zdenek/zavináč/psyx.cz.
Pro účel bezproblémové komunikace Účastníka s Provozovatelem Účastník zajistí, aby e-maily od Provozovatele nebyly filtrovány jako spam či jinak omezovány.
V případě porušení povinností Provozovatele ve věci dodání a reklamace Produktu se Účastník může obrátit s žádostí o zprostředkování mimosoudního jednání na sdružení dTest (dtest.cz) a uplatnit stížnost u dohlížejícího orgánu, jímž je Česká obchodní inspekce.

Účastník souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů (zejména jde o e-mail, byl-li k zaslání výsledků zadán). Provozovatel smí nakládat s těmito údaji pro účely nezbytné komunikace s Účastníkem a smí na tento e-mail zasílat svá obchodní sdělení. Účastník může toto zasílání kdykoli zrušit. Údaje nebudou předány třetí straně.

Tyto Testy nenahrazují jinou psychologickou, psychiatrickou ani jakoukoli lékařskou pomoc.

Platby platební kartou zajišťuje společnost GoPay s.r.o.

Všechna práva vyhrazena. Není dovoleno jakékoli kopírování, šíření ani ukládání na datové nosiče, není-li výslovně uvedeno jinak nebo bez písemného souhlasu Provozovatele.

Tyto podmínky jsou platné od 1.6.2011, poslední revize 16.01.2021 a mohou být kdykoli bez předchozího upozornění změněny.

 

  nahoru