psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testují se základní vlastnosti, způsoby nahlížení na realitu a osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Dozvíte se i projevy, výhody a nevýhody vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


O psychodiagnostice

Psychologická diagnostika je označení pro postupy, které slouží ke zjišťování psychických vlastností a schopností. Pokusy o diagnostiku jsou staré, jako lidstvo samo. Lidský charakter se odvozoval z tvaru postavy, tvaru lebky, data a okolností narození apod. Číňané již před více než dvěma tisíciletími testovali společenskou úroveň mandarínů.

Testová psychodiagnostika, jak ji známe dnes, se začala rozvíjet na přelomu 19. a 20. století, a prvními testy byly testy inteligence. Binetovy testy z r. 1905 slouží dodnes jako základ pro tvorbu určitých typů IQ testů. Postupně se vytvářely metody pro personalistiku a testy zvolna pronikaly do dalších oblastí užití. Ke konci 20. století už byly testy hojně využívány i veřejností, což souvisí se zájmem o osobní růst.

Psychodiagnostika, to ovšem nejsou pouze testy. Základní prací psychoterapeutů a jiných psychologů a psychiatrů je zjišťovat vlastnosti a tendence člověka pomocí pozorování a rozhovoru. Ačkoli se to může zdát snadné, právě tyto metody vyžadují velký cvik a zkušenost. Dále sem patří sejmutí anamnézy – neboli informace o dosavadním životě. K zajímavým zdrojům informací patří i různé kresby, písmo, deník a jiná tvorba; zajímavé být leccos vč. např. způsobu, jakým člověk típá cigaretu nebo co vyhazuje do odpadkového koše.

Psychologické testy se dělí na výkonové a osobnostní. Výkonové testy zkoumají určitou schopnost – sem patří např. testy inteligence, testy pozornosti, testy paměti nebo testy matematických schopností. Osobnostní testy se snaží odhalit vlastnosti osobnosti, jako je např. dominance, agresivita, sebejistota, společenskost, ovlivnitelnost a další.

Dobrý osobnostní test obsahuje velké množství otázek nebo tvrzení. Mělo by být těžké odhadnout, kam která otázka míří, aby člověk výsledek záměrně nezkresloval. Při tvorbě testů se uplatní i statistické výpočty – testy se musí mimo jiné tzv. normovat, aby poskytovaly hodnotné informace.
Snažíme se, aby do kategorie kvalitních testů s hodnotnými výsledky patřily i zde nabízené psychologické testy.

  nahoru