psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


ANTABUS

Antabus je podpůrný lék při odvykání u alkoholiků. Podáním Antabusu se blokuje enzym, který v játrech odbourává látky vznikající po konzumaci alkoholu; v těle tak po napití se alkoholu vzroste hladina acetaldehydu, což má řadu nepříjemných doprovodných projevů: zrychlený tep, kolísání tlaku, zrudnutí, pocit na zvracení až zvracení, bolesti hlavy, potíže s dýcháním - jde o tzv. Antabusovou reakci. Antabus se používá u lidí, kteří chtějí s pitím alkoholu přestat. Podává se zásadně střízlivému člověku a po týdnu užívání se pod lékařským dohledem může provést tzv. Antabusová zkouška - člověk dostane napít alkoholu, dostaví se u něj výše popsané nepříjemné tělesné projevy, a to dotyčného od další konzumace odradí. Antabus se obvykle užívá jeden rok.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls163981/2011
Příbalová informace – RP
ANTABUS
(disulfiramum)
šumivé tablety

Co lék obsahuje?
Lék obsahuje léčivou látku disulfiramum v množství 400 mg v jedné šumivé tabletě.
Dále lék obsahuje tyto pomocné látky: kukuřičný škrob, povidon, mikrokrystalická celulóza, kyselina vinná, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hydrogenuhličitan sodný, magnesium-stearát, mastek.
Přípravek je dostupný v balení po 50 šumivých tabletách.
Šumivé tablety jsou bílé, ploché a na jedné straně jsou opatřeny čtvrtícími rýhami.

K čemu se lék používá?
Antabus se užívá k podpůrné léčbě chronického alkoholismu. Pokud se pacient léčí Antabusem a požije alkohol, dochází u něj k navození řady nepříjemných fyzických reakcí. Tyto reakce mohou být natolik nepříjemné, že pacienta od další konzumace alkoholu odradí.

Jak lék působí?
Po požití alkoholu dochází v těle k jeho přeměně na acetaldehyd. Disulfiramum potlačuje působení enzymu, který acetaldehyd odbourává. To vede ke zvýšení hladiny acetaldehydu v krvi, čímž dochází k navození řady nepříjemných fyzických reakcí.

Kdy byste lék neměl/a užívat?
- Pokud se u Vás již někdy dříve objevila vyrážka nebo došlo k jiné alergické reakci na některou ze složek Antabusu.
- Pokud trpíte závažnou srdeční nedostatečností, lékovou závislostí nebo psychózou (závažné duševní onemocnění).
- Antabus se nesmí užívat v době těhotenství a neměl by se též užívat v době kojení.
Týká-li se Vás některá z výše uvedených skutečností nebo si nejste jisti, obraťte se na svého lékaře!

Existují nějaká rizika, kterým byste měl/a věnovat pozornost?
- Trpíte-li onemocněním ledvin nebo jater, plic, sníženou funkcí štítné žlázy nebo alergickým zánětem kůže (kontaktní dermatitidou), cukrovkou nebo epilepsií, máte-li ischemickou chorobu srdeční nebo jste
v minulosti prodělal/a cévní mozkovou příhodu, informujte o tom lékaře ještě před zahájením léčby.
- Během léčby Antabusem (disulfiramum) a minimálně po dobu 14 dnů po jejím ukončení se nesmí pít alkohol.

UPOZORNĚNÍ
K protialkoholové reakci na Antabus může dojít nejen po konzumaci alkoholu v průběhu léčby nebo během 14 dnů po ukončení této léčby, ale i pod vlivem alkoholu z jiných zdrojů.
Protialkoholová reakce Antabusu může být vyvolána i některými potravinami a tekutými formami léčiv s vyšším obsahem alkoholu.
Používání kosmetických přípravků, parfémů a sprejů, které obsahují větší množství alkoholu, může u citlivějších osob rovněž vyvolat protialkoholickou reakci.
Opatrnost je také nezbytná u piva a vína s nízkým obsahem alkoholu nebo „nealkoholických“ či „bezalkoholových“ druhů piva a vína - ve větším množství mohou také vyvolat nepříjemnou reakci.
Průběh reakce je nepředvídatelný a reakce může být i velmi silná. Reakce se projevuje bolestmi hlavy, rudnutím obličeje, zrychleným tepem, zrychleným dýcháním, nevolností, zvracením, bledostí, poklesem krevního tlaku a závratěmi. V těžkých případech může dojít ke ztrátě vědomí a ke křečím.
Pokud se objeví některý z výše uvedených příznaků, je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
K reakci na požití alkoholu může při léčbě Antabusem dojít v několika minutách po konzumaci a může trvat až několik hodin.

Kterých potravin nebo léčiv bych se měl/a vyvarovat?
Antabus (disulfiramum) potlačuje odbourávání některých jiných léčiv. Jde o warfarin (snižuje srážlivost krve), fenytoin (užívá se k léčbě epilepsie), chlordiazepoxid a diazepam (k uvolnění svalů a potlačení neklidu a úzkosti). V důsledku toho může dojít ke zvýšení jejich hladin v krvi a tím ke zvýšení jejich nežádoucích účinků.
Antabus zvyšuje nežádoucí účinky izoniazidu a metronidazolu (léky užívané k léčbě infekčních onemocnění) v oblasti nervového systému. Jejich současné užívání je možné pouze ve zcela odůvodněných případech a pouze pod pečlivým lékařským dohledem.
Protialkoholická reakce Antabusu může být vyvolána i některými potravinami a tekutými formami léčiv, které obsahují větší množství alkoholu. Opatrnost je také nezbytná u nápojů s nízkým obsahem alkoholu označených jako „nealkoholické“ či „bezalkoholové“- ve větším množství mohou také vyvolat nepříjemnou reakci.

Jaké je dávkování?
Léčení Antabusem (disulfiramum) se zahajuje v nemocnici nebo na specializované klinice. Je důležité, abyste nekonzumoval/a alkohol minimálně 24 hodin před užitím první dávky.
Přesné dávkování a délku léčby určí lékař.
Obvyklé dávkování pro dospělé (včetně starších pacientů):
První den léčby se užívají 2 šumivé tablety (800 mg ) Antabusu v jedné dávce, další den 1 ½ tablety (600 mg), třetí den 1 tableta (400 mg), čtvrtý a pátý den ½ tablety (200). Dále se užívá udržovací dávka ½ tablety (200 mg) nebo ¼ tablety (100 mg) denně. Týdenní dávka 700 až 1400 mg se může užívat ve dvou nebo třech dávkách v průběhu týdne.
Tableta se nechá rozpustit ve sklenici vody a bezprostředně před požitím se obsah promíchá. Antabus je možné užívat kdykoliv během dne, je však důležité dodržovat každý den stejnou denní dobu, kdy bude užíván. Jídlo nemá vliv na vstřebávání Antabusu, je možné ho užívat před jídlem, během jídla i po jídle.
Pro zjištění účinnosti léčby může lékař rozhodnout o provedení zkoušky alkoholem.

Co se stane v případě užití příliš vysoké dávky?
Po užití příliš vysoké dávky můžete pociťovat ospalost, únavu, nevolnost nebo můžete i zvracet.
V takových případech je třeba okamžitě vyhledat lékaře.

Jaké jsou možné nežádoucí účinky?
Během prvních dnů nebo týdnů léčby se vyskytují ospalost a únava, které s pokračující léčbou ustupují.
Dále se může objevit nevolnost, zvracení, nepříjemný zápach z úst a kovová chuť. Méně častý je výskyt svědění a zarudnutí kůže. Vzácně se vyskytují halucinace, stavy deprese, snížená citlivost a slabost svalů rukou a nohou, poruchy funkce jater, poruchy vidění.
V případě výskytu výše uvedených nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí informujte ošetřujícího lékaře.

UPOZORNĚNÍ
- Na počátku léčby může Antabus způsobovat ospalost a únavu a tak ovlivňovat pozornost při řízení motorových vozidel a obsluze strojů. Tyto činnosti byste měl/a vykonávat jen na základě výslovného souhlasu Vašeho lékaře.
- V případě jakýchkoli dotazů ohledně léčby popřípadě léčiva se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento lék byl předepsán pro Vás, nedávejte ho proto nikomu jinému, i kdyby měl podobné obtíže jako Vy.
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C, v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Držitel rozhodnutí o registraci
Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island
Výrobce
Kemwell AB, Uppsala, Švédsko
Datum poslední revize textu:
1.9.2011
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru