psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


OXAZEPAM

Oxazepam je lék, který většině lidí dobře ulevuje od úzkosti. Příčinu úzkosti, která často spočívá v nahromaděných problémech nebo neschopnosti zvládat stresové situace, však neřeší. Oxazepam patří mezi benzodiazepinové léky proti úzkosti, u nichž existuje při dlouhodobém užívání riziko vzniku závislosti.

Anxiolytika - léky proti úzkosti (obecné informace)

Úzkost je nepříjemný emoční stav, který mívá mnoho tělesných souvislostí - svírání na hrudníku, bušení srdce, červenání, třes rukou nebo hlasu, zrychlený dech nebo zažívací potíže. V mozku jsou v tu chvíli změněné hladiny hned několika chemických látek - neurotransmiterů a hormonů (adrenalin, noradrenalin, gamaaminomáselná kyselina GABA či serotonin). Aby se hladiny těchto látek vyrovnaly do normálu, lze zapojit mnohé psychologické metody (relaxace, odvedení pozornosti, pohyb a mnohé další) nebo užít lék. Ke snížení úzkosti jsou vhodné jak specifické léky - anxiolytika, tak mnohá antidepresiva nebo antipsychotika (léky k léčbě deprese a psychóz). K léčbě úzkostných poruch, jako je panická porucha, sociální fobie, obsedantně kompulzivní porucha a další, se dnes využívají spíše antidepresiva typu SSRI nebo SNRI než anxiolytika, protože na těchto antidepresivech nevzniká závislost. Ta je naopak rizikem při dlouhodobém užívání anxiolytik. Ta v sobě skrývají ještě jednu past - protože velmi dobře a rychle účinkují proti úzkosti, nemotivují člověka, aby se sebou něco aktivně dělal; ten pak často spoléhá na léky a příčiny své úzkosti (například špatné vztahy s druhými, neschopnost zvládat stres nebo nízké sebevědomí) nechává neřešené.
V současné době se předepisují převážně benzodiazepinová anxiolytika - sem patří Neurol, Xanax, Frontin (účinná látka aplrazolam), Lexaurin (bromazepam), Elenium, Librium (chlordiazepoxid), Diazepam (diazepam) a Oxazepam (oxazepam). Mají rychlý nástup účinku a při dlouhodobém užívání na ně vzniká závislost. Na zvládání slabší úzkosti se používá nenávykové proprandiolové anxiolytikum Buspiron (buspiron hydrochlorid), které navíc účinkuje i jako uvolňovač svalového napětí.
Anxiolytika jsou účinné léky, které člověku na několik hodin uleví od úzkosti. Nic míň a hlavně nic víc. Úzkost většinou vyplývá z ne zcela ideálního životního stylu a nezvládání starostí, stresu a vztahů. Lékem se řeší následek těchto problémů, ale každý může udělat něco i proto, aby vyřešil příčinu - nechemicky, trpělivou prací na sobě.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Informace pro použití, čtěte pozorně
OXAZEPAM  Léčiva
(Oxazepamum)
tablety

Držitel registračního rozhodnutí a výrobce
Zentiva, k. s. Praha, Česká republika

Složení
Účinná látka: Oxazepamum 10 mg v 1 tabletě
Pomocné látky: Monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát

Indikační skupina
Anxiolytikum

Chrakteristika
Přípravek Oxazepam Léčiva obsahuje látku ze skupiny tzv. benzodiazepinů. Oxazepam Léčiva tlumí zvýšenou činnost některých částí nervového systému, která někdy vzniká jako reakce na stresovou situaci a snižuje až odstraňuje tak psychické napětí a úzkost. Jeho zklidňující účinek může zabránit nespavosti, jež úzkost doprovází. Mírně snižuje napětí kosterního svalstva.

Indikace
Oxazepam Léčiva se užívá pro zmírnění nervozity, napětí, úzkosti a neklidu, u duševních depresí se zvýšenou dráždivostí, u nespavosti provázené úzkostí a ke zmírňování příznaků při odvykací alkoholové kúře.
Přípravek mohou užívat pouze dospělí.

Kontraindikace
Oxazepam Léčiva se nepoužívá při přecitlivělosti na účinnou látku a na benzodiazepiny nebo na některou jinou složku přípravku, u myasthenia gravis, toxikomanie, akutní otravy alkoholem či jinými látkami tlumícími centrální nervový systém (např. léky navozující spánek, léky na zklidnění a proti depresi atd.), u akutní dechové nedostatečnosti. Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.
Přípravek není určen pro děti. Přípravek se neužívá v těhotenství a při kojení.

Nežádoucí účinky
Během léčby se může objevit únavnost, ospalost, závratě, méně často zapomnětlivost až zmatenost, bolesti hlavy, nejasné vidění, obtíže při mluvení – porucha výslovnosti, kožní vyrážky. Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí uvědomte svého lékaře, ale bez jeho vědomí nikdy léčbu (zvláště delší a při vyšších dávkách), nepřerušujte. Dlouhodobé užívání hlavně vyšších dávek může vyvolat návyk nebo i lékovou závislost.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


Interakce
Účinky přípravku Oxazepam Léčiva a jiných léků současně užívaných, zejména léků s tlumivým působením na centrální nervový systém (např. léky na spaní, na uklidnění, proti bolestem) se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Bez porady s lékařem neužívejte současně s přípravkem Oxazepam Léčiva žádné volně prodejné léky. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, informujte ho, že již užíváte Oxazepam Léčiva.
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje.

Dávkování a způsob použití
Dávkování určuje vždy lékař. Přípravek mohou užívat pouze dospělí a to při úzkosti obvykle1-3 tablety denně. Při abstinenčním syndromu u alkoholizmu 1-3 tablety 3-4krát denně s odstupem nejméně 4 hodiny. Tablety lze užít před i po jídle, zapijí se vodou. U nespavosti spojené s úzkostí se užívá 1 a 1/2 tablety až 2 a1/2 tablety Oxazepam Léčiva 1 hodinu před spaním. Přípravek se nesmí užívat déle než 2 měsíce.
Po delším užívání vyšších dávek se nesmí ukončit léčba náhle, ale postupným snižováním dávky, zabrání se tím syndromu z vynechání, který se může projevit nadměrnou úzkostí, nočními můrami a neklidem.

Upozornění
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.). Tuto činnost byste měl(a) proto vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.
Při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Uchovávání
Přípravek uchovávejte v suchu při teplotě 10 – 25 °C.

Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah  a dohled dětí.

Balení
20 tablet

Datum poslední revize
21.10.2009
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru