psychonet.cz

Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testují se základní vlastnosti, způsoby nahlížení na realitu a osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Popsány jsou projevy, výhody i nevýhody všech typů.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Unikátní test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě člověk smýšlí, jak si věří, jak hodnotí své schopnosti a vlastnosti a zda umí být sám sebou, rozhoduje o jeho spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Unikátní, inteligentní test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


Články

:: Léky
Informace o lécích, které se často užívají proti psychickým obtížím

:: Hypnotika - léky na spaní
::: Hypnogen
::: Stilnox
::: Dormicum
::: Zolpinox
::: Zolpidem
::: Gerodorm

:: Anxiolytika - léky proti úzkosti
::: Neurol
::: Xanax
::: Lexaurin
::: Frontin
::: Elenium
::: Oxazepam
::: Diazepam
::: Buspiron
::: Apaurin
::: Grandaxin

:: Antidepresiva - léky proti depresi i úzkosti
::: Cipralex
::: Zoloft
::: Citalec
::: Elicea
::: Asentra
::: Prozac
::: Seropram
::: Citalopram
::: Sertralin
::: Citalon
::: Esoprex
::: Escitil
::: Escitalopram
::: Trittico
::: Wellbutrin
::: Amitriptylin
::: Coaxil
::: Prothiaden
::: Mirzaten
::: Mirtazapin
::: Venlafaxin
::: Aurorix
::: Remood
::: Seroxat
::: Fevarin
::: Lenuxin
::: Olwexya
::: Argofan
::: Velaxin
::: Miabene

:: Antipsychotika - léky proti psychózám a poruchám chování
::: Tiapridal
::: Risperdal
::: Rispen
::: Prosulpin
::: Dogmatil
::: Deniban
::: Quetiapin
::: Kventiax
::: Buronil
::: Tisercin
::: Haloperidol
::: Chlorprothixen
::: Plegomazin

:: Ostatní - stimulancia, nootropika...
::: Ritalin - lék proti hyperaktivitě, poruchám pozornosti a narkolepsii
::: Antabus - podpůrný lék při alkoholismu
::: Dimexol - proti bolestivému stažení svalů a svalovým křečím
::: Subutex - substituční léčba závislosti na opiátech
::: Selincro - léčba závislosti na alkoholu
::: Naltrexone - léčba závislosti na opiátech a alkoholu

  nahoru