psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


VENLAFAXIN

Venlafaxin je lék proti depresi a úzkostným stavům jako je generalizovaná úzkostná porucha a další. Působí tak, že v mozku na nervových spojích zvyšuje množství chemických látek, které se podílejí na utváření nálady a pohody (serotonin a noradrenalin). Patří k antidepresivům 4. generace a pomůže i lidem, u kterých selhala antidepresiva 3. generace (SSRI a jiná). Venlafaxin je dobře snášený a přitom účinný lék.

Antidepresiva - léky proti depresi a úzkosti (obecné informace)

Antidepresiva jsou léky užívané k léčbě deprese a úzkostných poruch. Je jich mnoho druhů a liší se podle toho, jakým způsobem v mozku fungují. Deprese je na biochemické úrovni v mozku vyjádřena nízkými hladinami serotoninu, noradrenalinu a dopaminu - to jsou neurotransmitery, chemické látky, které se mimo jiné podílejí na utváření nálady člověka. Antidepresiva se snaží jejich hladiny na nervových spojích zvýšit.

Nejčastěji předepisované léky jsou ze skupiny inhibitorů reuptake, tedy látek, které na nervových spojích zpomalují odbourávání neurotransmiterů, čímž neurotransmitery získávají více času, aby mohly působit a udělat v mozku svou práci.
Patří sem
:: 1. generace: Tricyklická a tetracyklická antidepresiva - Amitriptylin (účinná látka amitriptylin), Prothiaden (dosulepin), Anafranil (klomipramin) a další. Zvláštním členem této skupiny je Coaxil (tianepin), který zpětné vychytávání naopak podporuje; přesto však pomáhá u lehčích depresí a jeho výhodou je, že jej lidé obvykle velmi dobře snášejí.
:: 2. generace: Heterocyklická antidepresiva - Wellbutrin (bupropion), Miabene (mianserin)
:: 3. generace: SSRI, SARI, NARI, DARI - účinkují vždy na jeden konkrétní neurotransmiter. Nejčastěji se užívají SSRI pro zvýšení hladiny serotoninu a sem patří Cipralex, Escitalopram, Elicea, Escitil, Esoprex, Lenuxin (všechny mají tutéž účinnou látku escitalopram), Citalopram, Citalec, Seropram (citalopram), Seroxat, Remood (paroxetin); Deprex, Prozac (fluoxetin), Fevarin (fluvoxamin), Zoloft, Asentra, Sertralin (sertralin); ze skupiny SARI se často užívá Trittico (trazodon)
:: 4. generace: SNRI - účinkují současně na serotonin a noradrenalin - Venlafaxin, Efectin, Argofan, Velaxin, Olwexya (venlafaxin)
:: Třezalka tečkovaná - slabší inhibitor vychytávání všech tří zmíněných neurotransmiterů - serotoninu, noradrenalinu i dopaminu. U slabších depresí dobře pomáhá a nesmí se kombinovat s antidepresivními léky.

Další skupina antidepresiv, tzv. alfa-blokátory, přímo působí na zvýšené uvolňování serotoninu a noradrenalinu. Dává se lidem, kteří kromě deprese nebo úzkosti trpí i nespavostí a nechutenstvím. Patří se Mirtazapin, Mirzaten, Remeron (účinná látka mirtazapin).

Skupina IMAO zahrnuje látky, které omezují činnost enzymů odbourávajících serotonin, noradrenalin a dopamin - tím (tak jako jiná antidepresiva) zvyšují množství těchto neurotransmiterů na nervových spojích. Od užívání starších léků tohoto typu (I. generace) se ustupuje kvůli nežádoucím účinkům a kvůli nutnosti vyřadit z jídelníčku mnohé potraviny (určté druhy sýra, jogurty, banány, fazole, játra, červené víno aj.). Nejčastěji se využívá lék II. generace Aurorix (moclobenid).

U starších antidepresiv byly problémem nepříjemné a výrazné vedlejší účinky. Ty jsou u moderních antidepresiv výrazně potlačené. Na ty žádoucí účinky je současně potřeba si počkat několik týdnů (obvykle člověk zaznamená nástup účinku za dva až šest týdnů). Stává se, že hned první předepsaný lék nezafunguje, jak má - pak je dobré poradit se s lékařem, který pravděpodobně poradí, jak původní lék vysadit, a předepíše jiný - jak vidíte, na výběr je toho dost. U antidepresiv je třeba bedlivě respektovat jednu zásadu - brát je pravidelně v určené v dávce. Nejsou to léky jako např. Neurol nebo Lexaurin, který si člověk může vzít jednorázově na úzkost. Antidepresiva působí jedině při dlouhodobém pravidelném užívání.
Při léčbě antidepresivy je dobré nezapomínat na skutečnost, že problém s náladou nebo úzkostí s sebou většinou nese informaci, aby člověk ve svém životě něco změnil - zlepšil vztahy, komunikaci, nebral si tolik potíže, naučil se vyrovnávat se stresem nebo si zlepšil sebedůvěru. Tohle ani ty nejlepší prášky nesvedou.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č.1. ke sdělením sp.zn.sukls2043/2012 a sukls2044/2012
VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD
VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD
Tvrdé tobolky s řízeným uvolňováním
(venlafaxini hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
. Ponechte si příbalovou informaci, pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
. Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
. Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
. Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD užívat.
3. Jak se přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD užívá.
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD uchovávat.
6. Další informace.

1. CO JE PŘÍPRAVEK VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA
150 MG RETARD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD je antidepresivum, které patří do skupiny léčiv nazývaných inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI).Tato skupina léčiv se používá k léčbě deprese a dalších onemocnění, jako např. úzkostné poruchy. Předpokládá se, že lidé kteří jsou depresivní a/nebo úzkostní, mají nižší hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku. Není zcela známo, jak antidepresiva fungují, ale mohou pomáhat tím, že  zvyšují hladinu serotoninu a noradrenalinu v mozku.
Přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD je určen k léčbě dospělých s depresí. Přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD je určen také k léčbě dospělých s následujícími úzkostnými poruchami: generalizovaná úzkostná porucha, sociální úzkostná porucha (strach nebo vyhýbání se sociálním situacím). Správná léčba deprese nebo úzkostných poruch je důležitá k tomu, aby Vám bylo lépe. Pokud tyto poruchy nejsou léčeny, Vaše potíže mohou přetrvávat a stát se závažnějšími a hůře léčitelnými.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD UŽÍVAT
Neužívejte VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD :
. jestliže jste alergický(á) na venlafaxin nebo na kteroukoli další složku přípravku
VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD
. užíváte-li nebo jste v posledních 14 dnech užíval(a) léky nazývané ireversibilní inhibitory monoaminooxidázy (MAOI), které se užívají k léčbě deprese nebo Parkinsonovy choroby.
Užívání ireversibilních MAOI s jinými léky včetně přípravku VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD může vyvolat závažné nebo dokonce život ohrožující nežádoucí účinky. Rovněž musíte vyčkat nejméně 7 dní po ukončení užívání přípravku VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD než začnete užívat nějaký ireversibilní MAOI (viz také „Serotoninový syndrom“ a„Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD je zapotřebí
. Užíváte-li další léky, které při současném užívání s přípravkem VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD mohou zvýšit riziko rozvoje serotoninového syndromu (viz bod „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“).
. Máte-li oční problémy, jako např. určitý druh glaukomu (zvýšený nitrooční tlak).
. Máte-li nebo jste měli vysoký krevní tlak.
. Máte-li v anamnéze srdeční onemocnění.
. Máte-li v anamnéze záchvaty (křeče).
. Máte-li v anamnéze nízkou hladinu sodíku v krvi (hyponatrémie).
. Máte-li sklon ke vzniku podlitin nebo k častému krvácení (porucha krvácení v anamnéze) nebo pokud užíváte další léky, které mohou zvýšit riziko krvácení.
. Zvyšuje-li se Vám hladina cholesterolu.
. Máte-li nebo někdo z Vaší rodiny má nebo měl mánii nebo bipolární poruchu (nadměrný pocit vzrušení nebo euforie).
. Máte-li v anamnéze agresivní chování.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy
Jestliže máte depresi a/nebo máte úzkostnou poruchu, můžete mít někdy myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu. Tyto myšlenky mohou být častější když začnete poprvé užívat antidepresiva, protože všechny tyto léky potřebují určitou dobu, než začnou účinkovat, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy déle.
S větší pravděpodobností se projeví za těchto okolností:
- Jestliže jste už v minulosti měl(a) myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození.
- Jesliže jste mladý/á dospělý/á. Informace z klinických studií ukázaly na zvýšené riziko sebevražedného chování u mladých dospělých (věk do 25 let) s psychiatrickým onemocněním,
kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud budete mít kdykoli myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, ihned vyhledejte lékaře nebo jděte přímo do nemocnice.
Možná Vám pomůže, když řeknete příbuzným nebo blízkým přátelům, že jste v depresi nebo že máte úzkostnou poruchu, a požádáte je o přečtení této příbalové informace. Požádejte je, aby Vám řekli, jestliže si všimnou, že se Vaše deprese nebo úzkostná porucha zhoršuje nebo pokud budou znepokojeni změnami Vašeho chování.
Přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD může vyvolat pocit neklidu nebo neschopnosti sedět nebo stát na místě. Pokud se Vám to přihodí, měl/a byste informovat lékaře.
Pokud se Vás týká kterýkoli z těchto stavů, sdělte to prosím svému lékaři předtím, než začnete užívat přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD.
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy
Jestliže máte depresi a/nebo máte úzkostnou poruchu, můžete mít někdy myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu. Tyto se mohou zvýšit poté, co začnete poprvé užívat antidepresiva, protože všechny tyto léky potřebují určitou dobu, než začnou účinkovat, obvykle kolem dvou týdnů, ale někdy déle.
Je pravděpodobnější, že tyto myšlenky budete mít:
. Jestliže už jste předtím měl/a myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození.
. Jestliže jste mladý/á dospělý/á. Informace z klinických studií ukazují zvýšené riziko sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickým onemocněním, kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud budete mít kdykoli myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, ihned vyhledejte lékaře nebo jděte přímo do nemocnice.
Možná Vám pomůže, když řeknete příbuzným nebo blízkým přátelům, že trpíte depresí nebo úzkostnou poruchu, a požádáte je o přečtení této příbalové informace. Můžete je požádat, aby Vám řekli, zda si myslí, že se deprese zhoršuje, nebo že mají obavu ze změn Vašeho chování.
Sucho v ústech
Sucho v ústech uvádí 10 % pacientů léčených venlafaxinem. To může zvýšit riziko vzniku zubního kazu. Proto byste měl/a věnovat zvláštní pozornost hygieně dutiny ústní.
Užívání u dětí a dospívajících ve věku do 18 let
Přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měl/a byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu a sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Lékař přesto může VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, požádejte o to prosím svého lékaře. Měl/a byste také informovat lékaře, pokud se u pacienta do 18 let, léčeného přípravkem VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD, objeví nebo zhorší výše uvedené příznaky. Taktéž dlouhodobá bezpečnost s ohledem na další růst, dospívání a rozvoj poznání a chování při léčení přípravkem VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD nebyla dosud v této věkové skupině prokázána.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Lékař by měl rozhodnout, zda můžete užívat přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD současně s dalšími léky.
Nezačínejte užívat ani neukončujte užívání jakéhokoli léku, včetně těch, které jste si koupili bez lékařského předpisu, přírodních a rostlinných přípravků, aniž byste se předtím poradili s lékařem nebo lékárníkem.
. Inhibitory monoaminooxidázy (MAOI: viz bod „Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG
RETARD užívat“).
. Serotoninový syndrom:
Při léčbě přípravkem VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD může dojít k potenciálně život ohrožujícímu stavu nazývanému serotoninový syndrom (viz „Možné nežádoucí účinky“), zvláště pak při užívání současně s jinými léky. Příkladem těchto léků jsou:
. triptany (používané k léčení migrény)
. léky používané k léčbě deprese, např. SNRI, SSRI, tricyklická antidepresiva, nebo léky s obsahem lithia
. léky obsahující linezolid, antibiotikum (používané k léčbě infekcí)
. léky obsahující moklobemid, reverzibilní MAOI (používaný k léčbě deprese)
. léky obsahující sibutramin (používaný ke snížení tělesné hmotnosti)
. léky obsahující tramadol (proti bolesti)
. léky obsahující rostlinu třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum, přírodní rostlinný přípravek, používaný k léčbě mírných depresí)
. léky obsahující tryptofan (používaný při poruchách spánku a depresi)
Známky a příznaky serotoninového syndromu mohou zahrnovat kombinaci následujících stavů: neklid, halucinace, ztrátu koordinace, zrychlení srdečního tepu, zvýšení tělesné teploty, náhlé změny krevního tlaku, zesílené reflexy, průjem, bezvědomí, nevolnost, zvracení. Pokud se domníváte, že máte serotoninový syndrom, vyhledejte rychle zdravotnickou pomoc.
Následující léky mohou také ovlivňovat účinek přípravku VENLAFAXIN TEVA RETARD a měly by být užívány s opatrností. Je obzvláště důležité informovat lékaře a lékárníka, jestliže užíváte léky obsahující:
. ketokonazol (lék proti plísním)
. haloperidol nebo risperidon (k léčbě psychiatrických stavů)
. metoprolol (betablokátor k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních potíží)
Užívání přípravku VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD s jídlem a pitím
Přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD se má užívat s jídlem (viz bod 3 „JAK SE PŘÍPRAVEK VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD UŽÍVÁ“).
Po dobu užívání přípravku VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD nepijte alkoholické nápoje.
Těhotenství a kojení
Pokud v průběhu užívání přípravku VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD otěhotníte, nebo se snažíte otěhotnět, informujte svého lékaře. Měla byste užívat VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD až poté, co lékař zvážil potenciální přínosy a rizika pro Vaše nenarozené dítě.
Pokud užíváte VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD v průběhu těhotenství, informujte o tom svého lékaře nebo porodní asistentku, neboť Vaše dítě by mohlo mít po narození některé příznaky. Tyto příznaky obvykle začínají v průběhu prvních 24 hodin po narození dítěte. Příznaky mohou zahrnovat neprospívání nebo problémy s dýcháním. Pokud by Vaše dítě mělo po narození tyto příznaky a měla jste obavy, kontaktujte svého lékaře nebo porodní asistentku.
Přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD přechází do mateřského mléka a existuje tak riziko, že bude mít určitý vliv na dítě. Proto byste se měla poradit s lékařem, který rozhodne, zda přerušíte kojení, nebo léčbu přípravkem VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje dokud si neověříte, jak na Vás přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD působí.
Důležité informace o některých složkách přípravku VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD
Přípravek obsahuje sacharosu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Přípravek obsahuje oranžovou žluť, která může způsobit alergické reakce.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA
150 MG RETARD UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistí, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá doporučená počáteční dávka k léčbě deprese, generalizované úzkostné poruchy a sociální úzkostné poruchy je 75 mg denně. Dávka může být lékařem postupně zvýšena a pokud je to nutné, až na maximální dávku 375 mg denně při depresi. Maximální dávka k léčení generalizované úzkostné poruchy a sociální úzkostné poruchy je 225 mg/den.
Užívejte VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD každý den přibližně ve stejnou denní dobu, buď ráno, nebo večer. Tobolky se musí polykat celé, zapíjet tekutinou, nesmí se otevřít, drtit, žvýkat ani rozpouštět.
Přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD se má užívat s jídlem.
Máte-li jaterní nebo ledvinové onemocnění, informujte, prosím, lékaře, neboť je možné, že bude třeba Vaši dávku přípravku VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD upravit.
Nepřestávejte užívat přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD bez předchozí porady s lékařem. (viz bod Jestliže jste přestali užívat přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD .
Jestliže jste užil/a více přípravku VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD, než jste měl/a:
Jestliže jste užil/a více tobolek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD, než jste měl/a, ihned kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.
Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat zrychlení srdečního tepu, změny v bdělosti (v rozmezí od ospalosti až po kóma), rozmazané vidění, křeče nebo záchvaty a zvracení.
Jestliže jste zapomněl/a užít VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD:
Jestliže zapomenete užít dávku, užijte ji jakmile si to uvědomíte. Pokud však je již čas k užití následující
dávky, vynechejte zapomenutou dávku. Neužívejte větší množství přípravku VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD, než máte na každý den předepsáno.
Jestliže jste přestali užívat přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD
Nepřestávejte užívat VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD ani sami nesnižujte dávku bez vědomí lékaře, ani tehdy, cítíte-li se lépe. Pokud se Váš lékař domnívá, že už nemusíte dále užívat přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD, poradí Vám postupně snižovat dávku předtím, než léčbu úplně ukončíte. Po ukončení užívání přípravku VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD se mohou vyskytnout nežádoucí účinky, zvláště je-li léčba ukončena náhle nebo jsou-li dávky sníženy příliš rychle. Někteří pacienti mohou pocítit nežádoucí účinky jako je únava, závratě, pocit „točení hlavy“, bolest hlavy, nespavost, noční můry, sucho v ústech, ztráta chuti k jídlu, nevolnost, průjem, nervozita, vzrušení, zmatenost, zvonění v uších, mravenčení nebo vzácně vjemy elektrického šoku, slabost, pocení, křeče, nebo příznaky chřipky.
Lékař Vám poradí, jak by měla být léčba přípravkem VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD postupně ukončena. Pocítíte-li některé z těchto příznaků, nebo jiné příznaky, které Vás budou trápit, požádejte lékaře o další rady.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Nemějte obavy, pokud v období užívání přípravku VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD spatříte ve stolici malé bílé granule nebo kuličky. Uvnitř tobolek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD jsou sféroidy nebo malé bílé kuličky s obsahem léčivé látky venlafaxin. Tyto sféroidy se z tobolky uvolňují do trávicího traktu. Po celou dobu průchodu sféroidů trávicím traktem se z nich pomalu uvolňuje venlafaxin.
„Skořápka“ sféroidu je nerozpustná a vylučuje se stolicí. Třebaže můžete spatřit sféroidy ve stolici, Vaše dávka venlafaxinu už byla absorbována.
Alergické reakce
Pokud se objeví některý z následujících účinků, neužívejte dále VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD. Neprodleně informujte svého lékaře nebo se dostavte na pohotovost nejbližší nemocnice:
. tíha na hrudi, sípání, obtížné polykání nebo dýchání.
. otok obličeje, hrdla, rukou nebo nohou.
. pocit nervozity nebo úzkosti, závratě, bušení srdce, náhlé zrudnutí kůže a/nebo pocit horka.
. závažná vyrážka, svědění nebo kopřivka, (vyvýšené červené nebo bílé skvrny na kůži které často svědí).
Závažné nežádoucí účinky
Pokud zaznamenáte některý z následujících nežádoucích účinků, bude možná zapotřebí rychlá lékařská pomoc:
. srdeční poruchy, jako zrychlený nebo nepravidelný tep, zvýšený krevní tlak.
. oční poruchy, jako rozmazané vidění nebo rozšířené zornice.
. nervové poruchy, jako závratě, píchání a mravenčení, pohybové poruchy, křeče nebo záchvaty.
. psychiatrické poruchy, jako hyperaktivita a euforie.
. vysazení léku (viz „Jak se přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD užívá“ a „Jestliže jste přestali užívat přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD“)
Úplný seznam nežádoucích účinků
Frekvence (pravděpodobnost výskytu) nežádoucích účinků je klasifikována následovně:
Velmi časté Vyskytuje se u více než 1 z 10 pacientů
Časté Vyskytuje se u 1 až 10 ze 100 pacientů
Méně časté Vyskytuje se u 1 až 10 z 1000 pacientů
Vzácné Vyskytuje se u 1 až 10 z 10 000 pacientů
Četnost neznámá Z dostupných údajů nelze určit
. Poruchy krve a mízního systému
Méně časté: Podlitiny; dehtově černá stolice nebo krev ve stolici, což může být známkou vnitřního krvácení.
Četnost neznámá: Snížený počet krevních destiček, vedoucí ke zvýšenému riziku vzniku podlitin a krvácení; poruchy krve, které mohou vést ke zvýšenému riziku infekce
. Poruchy metabolismu a výživy
Časté: Ztráta hmotnosti, zvýšená hladina cholesterolu
Méně časté: Zvýšení hmotnosti
Četnost neznámá: Drobné změny hladin jaterních enzymů v krvi; snížená hladina sodíku v krvi; svědění; zežloutnutí kůže nebo oční spojivky; tmavá moč, nebo příznaky podobné chřipce, které jsou příznaky zánětu jater (hepatitis); zmatenost, nadměrný příjem vody (známý jako SIADH); abnormální tvorba mateřského mléka.
. Poruchy nervového systému
Velmi časté: Sucho v ústech; bolest hlavy
Časté: Abnormální sny; snížené libido; závratě; zvýšené svalové napětí; nespavost; nervozita; mravenčení; útlum; třes; zmatenost; pocit odloučení (odpojení) od sebe samotného a od skutečnosti
Méně časté: Nedostatek citu nebo emocí; halucinace; nechtěné pohyby svalů; agitovanost/vzrušení; porušená koordinace a rovnováha
Vzácné: Pocit neklidu nebo neschopnost sedět nebo stát na místě; křeče nebo záchvaty; nadměrný pocit vzrušení nebo euforie
Četnost neznámá: Vysoká teplota se ztuhlými svaly, zmatenost nebo vzrušení a pocení, nebo záškuby svalů, které nelze ovládat, což můžou být příznaky závažných stavů, známých jako neuroleptický maligní syndrom; pocit euforie, netečnost, trvalé rychlé pohyby očí, nemotornost, neklid, pocit opilosti, pocení nebo svalová ztuhlost, což jsou příznaky serotonergního syndromu; dezorientace a zmatenost často spojená s halucinacemi (delirium); ztuhlost, stahy a nedobrovolné pohyby svalů; myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu
. Poruchy vidění a sluchu
Časté: Rozmazané vidění
Méně časté: Změny chuti; zvonění v uších (tinnitus)
Četnost neznámá: silné bolesti očí a zhoršené nebo rozmazané vidění
. Srdeční a cévní poruchy
Časté: Zvýšení krevního tlaku; návaly horka/náhlé zrudnutí; bušení srdce
Méně časté: Pocit závratě (zvláště po příliš rychlém napřímení), mdloba, zrychlení srdečního rytmu
Četnost neznámá: Snížení krevního tlaku; abnormální, rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, který může vést ke mdlobám
. Poruchy dýchání
Časté: Zívání.
Četnost neznámá: Kašel, sípání, dušnost a vysoká teplota, což jsou příznaky zánětu plic spojeného se zvýšením počtu bílých krvinek (plicní eozinofilie)
. Poruchy trávicího traktu
Velmi časté: Nevolnost
Časté: Snížená chuť k jídlu, zácpa, zvracení.
Méně časté: Skřípání zubů, průjem
Četnost neznámá: Silné bolesti břicha nebo zad (které mohou indikovat závažné problémy střev, jater nebo slinivky břišní)
. Poruchy kůže a podkoží
Velmi časté: Pocení (včetně nočních potů)
Méně časté: Vyrážka; výrazné vypadávání vlasů
Četnost neznámá: Kožní vyrážka, která může vést k těžkým puchýřům a olupování kůže; svědění; mírná vyrážka
. Poruchy svalů
Četnost neznámá: Nevysvětlitelná bolest svalů, bolestivost na tlak, nebo slabost (rabdomyolýza)
. Poruchy ledvin a močových cest
Časté: Obtížné močení; zvýšená frekvence močení
Méně časté: Neschopnost močit
. Poruchy pohlavních orgánů
Časté: Abnormální výron semene/orgasmus (muži), neschopnost orgasmu, porucha erekce (impotence); poruchy menstruace jako zvýšené krvácení nebo zvýšená nepravidelnost krvácení Méně časté: Abnormální orgasmus (ženy)
. Celkové poruchy
Časté: Astenie (slabost); zimnice
Méně časté: Nadměrná citlivost na sluneční záření
Četnost neznámá: Otok tváře nebo jazyka, dušnost, nebo obtížné dýchání, často s kožní vyrážkou (což může být závažná alergická reakce)
Přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD někdy vyvolává nežádoucí účinky, kterých si nemusíte být vědomi, jako zvýšení krevního tlaku nebo abnormální srdeční rytmus; mírné změny hladin jaterních enzymů, sodíku nebo cholesterolu v krvi.
Vzácněji může přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD snižovat počet krevních destiček, což může vést ke zvýšenému riziku podlitin nebo krvácení.
Váš lékař proto může příležitostně provést vyšetření krve, zvláště pokud užíváte přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD dlouhodobě.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo všimnete-li si jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA
150 MG RETARD UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG
RETARD obsahuje
Léčivou látkou je venlafaxinum.
VENLAFAXIN TEVA 75 MG.: Jedna tobolka obsahuje 85 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 75 mg .
VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD.: Jedna tobolka obsahuje 170 mg venlafaxini hydrochloridum, což odpovídá venlafaxinum 150 mg.
Pomocnými látkami jsou: Zrněný cukr (sacharosoa, kukuřičný škrob), hyprolosa, hypromelosa (2910/6,2910/15), disperze ethylcelulosy 18,8 %, mastek, natrium-lauryl-sulfát, želatina, oranžová žluť (E 110), chinolinová žluť (E 104), oxid titaničitý,
VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD obsahuje navíc patentní modř (E 131).
Jak přípravek VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD a VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD vypadá a co obsahuje toto balení
VENLAFAXIN TEVA 75 MG RETARD: jsou tvrdé želatinové tobolky s vrchní částí žluté barvy a spodní částí průhlednou, uvnitř tobolky jsou bílé až téměř bílé potahované pelety
Jsou dostupné v blistrech, které obsahují 14, 28, 30 tobolek.
VENLAFAXIN TEVA 150 MG RETARD : jsou tvrdé želatinové tobolky s vrchní částí žlutohnědé barvy a spodní částí průhlednou, uvnitř tobolky jsou bílé až téměř bílé potahované pelety
Jsou dostupné v blistrech, které obsahují 10, 28, 30 tobolek.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Praha
Česká republika
Výrobce:
Teva Operations Poland Sp.z.o.o., Krakow, Polsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 6.1.2012
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru