psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


WELLBUTRIN

Wellbutrin se používá k léčbě deprese a patří k tzv. heterocyklickým antidepresivům. Zvyšuje hladinu dopaminu a noradrenalinu, což jsou chemické látky, které se vyskytují na nervových spojích. Wellbutrin se kromě deprese užívá i při odvykání kouření, má aktivizující účinky a snižuje chuť k jídlu.

Antidepresiva - léky proti depresi a úzkosti (obecné informace)

Antidepresiva jsou léky užívané k léčbě deprese a úzkostných poruch. Je jich mnoho druhů a liší se podle toho, jakým způsobem v mozku fungují. Deprese je na biochemické úrovni v mozku vyjádřena nízkými hladinami serotoninu, noradrenalinu a dopaminu - to jsou neurotransmitery, chemické látky, které se mimo jiné podílejí na utváření nálady člověka. Antidepresiva se snaží jejich hladiny na nervových spojích zvýšit.

Nejčastěji předepisované léky jsou ze skupiny inhibitorů reuptake, tedy látek, které na nervových spojích zpomalují odbourávání neurotransmiterů, čímž neurotransmitery získávají více času, aby mohly působit a udělat v mozku svou práci.
Patří sem
:: 1. generace: Tricyklická a tetracyklická antidepresiva - Amitriptylin (účinná látka amitriptylin), Prothiaden (dosulepin), Anafranil (klomipramin) a další. Zvláštním členem této skupiny je Coaxil (tianepin), který zpětné vychytávání naopak podporuje; přesto však pomáhá u lehčích depresí a jeho výhodou je, že jej lidé obvykle velmi dobře snášejí.
:: 2. generace: Heterocyklická antidepresiva - Wellbutrin (bupropion), Miabene (mianserin)
:: 3. generace: SSRI, SARI, NARI, DARI - účinkují vždy na jeden konkrétní neurotransmiter. Nejčastěji se užívají SSRI pro zvýšení hladiny serotoninu a sem patří Cipralex, Escitalopram, Elicea, Escitil, Esoprex, Lenuxin (všechny mají tutéž účinnou látku escitalopram), Citalopram, Citalec, Seropram (citalopram), Seroxat, Remood (paroxetin); Deprex, Prozac (fluoxetin), Fevarin (fluvoxamin), Zoloft, Asentra, Sertralin (sertralin); ze skupiny SARI se často užívá Trittico (trazodon)
:: 4. generace: SNRI - účinkují současně na serotonin a noradrenalin - Venlafaxin, Efectin, Argofan, Velaxin, Olwexya (venlafaxin)
:: Třezalka tečkovaná - slabší inhibitor vychytávání všech tří zmíněných neurotransmiterů - serotoninu, noradrenalinu i dopaminu. U slabších depresí dobře pomáhá a nesmí se kombinovat s antidepresivními léky.

Další skupina antidepresiv, tzv. alfa-blokátory, přímo působí na zvýšené uvolňování serotoninu a noradrenalinu. Dává se lidem, kteří kromě deprese nebo úzkosti trpí i nespavostí a nechutenstvím. Patří se Mirtazapin, Mirzaten, Remeron (účinná látka mirtazapin).

Skupina IMAO zahrnuje látky, které omezují činnost enzymů odbourávajících serotonin, noradrenalin a dopamin - tím (tak jako jiná antidepresiva) zvyšují množství těchto neurotransmiterů na nervových spojích. Od užívání starších léků tohoto typu (I. generace) se ustupuje kvůli nežádoucím účinkům a kvůli nutnosti vyřadit z jídelníčku mnohé potraviny (určté druhy sýra, jogurty, banány, fazole, játra, červené víno aj.). Nejčastěji se využívá lék II. generace Aurorix (moclobenid).

U starších antidepresiv byly problémem nepříjemné a výrazné vedlejší účinky. Ty jsou u moderních antidepresiv výrazně potlačené. Na ty žádoucí účinky je současně potřeba si počkat několik týdnů (obvykle člověk zaznamená nástup účinku za dva až šest týdnů). Stává se, že hned první předepsaný lék nezafunguje, jak má - pak je dobré poradit se s lékařem, který pravděpodobně poradí, jak původní lék vysadit, a předepíše jiný - jak vidíte, na výběr je toho dost. U antidepresiv je třeba bedlivě respektovat jednu zásadu - brát je pravidelně v určené v dávce. Nejsou to léky jako např. Neurol nebo Lexaurin, který si člověk může vzít jednorázově na úzkost. Antidepresiva působí jedině při dlouhodobém pravidelném užívání.
Při léčbě antidepresivy je dobré nezapomínat na skutečnost, že problém s náladou nebo úzkostí s sebou většinou nese informaci, aby člověk ve svém životě něco změnil - zlepšil vztahy, komunikaci, nebral si tolik potíže, naučil se vyrovnávat se stresem nebo si zlepšil sebedůvěru. Tohle ani ty nejlepší prášky nesvedou.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Wellbutrin SR
150 mg tablety s prodlouženým uvolňováním
(bupropioni hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Wellbutrin SR a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Wellbutrin SR užívat
3. Jak se přípravek Wellbutrin SR užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Wellbutrin SR uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK WELLBUTRIN SR A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Přípravek Wellbutrin SR je přípravek, který Vám předepsal lékař k léčbě deprese. Pravděpodobně reaguje v mozku s látkami, které se nazývají noradrenalin a dopamin a které souvisejí se vznikem deprese. Přípravek Wellbutrin SR je určen k léčbě dospělých pacientů.
Může chvíli trvat, než se začnete cítit lépe. Chvíli trvá, než se dostaví plný účinek léku, někdy týdny nebo měsíce. Když se začnete cítit lépe, může Vám lékař doporučit, abyste v léčbě přípravkem Wellbutrin SR pokračovali a předešli tím možnému návratu deprese.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK WELLBUTRIN SR UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Wellbutrin SR
- Jestliže jste alergický(á) na bupropion nebo na kteroukoli další složku přípravku Wellbutrin SR.
- Užíváte-li jiné přípravky, které obsahují bupropion.
- Jestliže jste již trpěl(a) nebo trpíte nějakou formou epilepsie nebo křečí.
- Jestliže jste již dříve trpěli nebo trpíte poruchou příjmu potravy (např. bulimie nebo anorexie nervosa).
- Jestliže jste náhle zastavili, nebo se chystáte zastavit, příjem alkoholu po dlouhodobé nebo intenzivní konzumaci.
- Jestliže jste po dobu užívání přípravku Wellbutrin SR náhle ukončili, nebo se chystáte ukončit užívání léčiv ke zklidnění (trankvilizéry, sedativa).
- Jestliže užíváte nebo jste užívali jiné přípravky k léčbě deprese, které se nazývají inhibitory monoaminooxidázy (MAOI) v posledních 14-ti dnech.
- Jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Platí-li pro Vás některý z výše zmíněných bodů, informujte o tom svého lékaře aniž byste užili přípravek Wellbutrin SR.

Před zahájením léčby informujte lékaře
- zda jste již prodělal(a) v minulosti nějaké záchvaty nebo křeče
- zda jste měl(a) nádorové onemocnění centrálního nervového systému (např. nádor mozku)
- trpíte-li závažným onemocněním jater nebo ledvin
- zda pravidelně nadužíváte alkoholické nápoje
- zda máte cukrovku (diabetes mellitus), kterou léčíte inzulinem nebo tabletami
- zda jste prodělal(a) závažné poranění hlavy nebo úraz hlavy
- jste-li mladší 18-ti nebo starší 65-ti let
- jste-li těhotná nebo plánujete těhotenství
- trpíte-li nějakou jinou mentální poruchou než depresi

Platí-li pro Vás některý z výše zmíněných bodů, informujte o tom svého lékaře aniž byste užili přípravek Wellbutrin SR. Váš lékař Vás může blíže sledovat nebo navrhnout jinou léčbu.

Sebevražedné myšlenky a zhoršování se Vaší deprese
Jste-li depresivní, mohou se někdy u Vás objevit myšlenky na sebepoškozování, nebo sebevraždu. Tyto stavy se mohou zhoršovat, když poprvé užijete antidepresiva, protože tyto přípravky potřebují určitou dobu k nástupu účinku, což jsou obvykle dva týdny, někdy i déle.

Je pravděpodobnější, že se u Vás takové myšlenky objeví, pokud:
- se u Vás již dříve vyskytly myšlenky na sebevraždu, nebo sebepoškozování
- jste dospělý mladší 25 let

Vyskytnou-li se u Vás kdykoliv myšlenky na sebepoškozování, nebo sebevraždu, kontaktujte svého lékaře, nebo rovnou navštivte nemocnici.
Možná shledáte užitečným říci svým  blízkým přátelům nebo příbuzným, že trpíte depresemi nebo úzkostnými poruchami a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Mohli byste je požádat, aby Vám řekli, když si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo když budou znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Jestliže užíváte jiné přípravky

Užíváte-li, nebo jste užíval(a) jiná antidepresiva, která se nazývají inhibitory monoaminooxidázy (MAOI) v posledních 14-ti dnech, sdělte to svému lékaři, aniž by jste užíval přípravek Wellbutrin SR.
Pokud užíváte některé jiné přípravky, byliny nebo vitamíny, včetně přípravků, které jste si sami koupili, sdělte to lékaři. Lékař může změnit dávkování přípravku Wellbutrin SR, nebo navrhne změnu ve Vaší další medikaci.
Některé přípravky se nesmí kombinovat s přípravkem Wellbutrin SR. Některé z nich mohou zvýšit možnost vzniku epileptických záchvatů nebo křečí. Jiné přípravky mohou zvýšit riziko vzniku jiných nežádoucích účinků. Některé příklady jsou uvedeny níže, ale není to úplný seznam.

Riziko křečí může být vyšší než obvykle
- Užíváte-li jiné přípravky, které pravděpodobněji vyvolají křeče (např. teofylin, tramadol)
- Užíváte-li léky na zklidnění (tranquilizéry nebo sedativa), nebo chystáte-li se tuto léčbu ukončit, zatímco užíváte přípravek Wellbutrin SR.
- Užíváte-li stimulační, nebo jiné přípravky ke kontrole váhy nebo chuti k jídlu.

Platí-li pro Vás některé z výše uvedených skutečností, dříve než začnete užívat přípravek Wellbutrin SR, informujte o tom svého lékaře. Váš lékař zváží přínos a rizika léčby přípravkem Wellbutrin SR pro Vás.

Výskyt dalších nežádoucích účinků může být vyšší než obvykle

- Užíváte-li jiné přípravky k léčbě deprese, nebo přípravky k léčbě jiných psychiatrických onemocnění.
- Užíváte-li přípravky k léčbě Parkinsonovy choroby (levodopa, amantadin nebo orfenadrin).
- Užíváte-li přípravky k léčbě padoucnice, tj. epilepsie (karbamazepin, fenytoin, fenobarbital).
- Užíváte-li cyklofosfamid, nebo ifosfamid, které jsou podávány především k léčbě nádorů.
- Užíváte-li tiklopidin, nebo klopidogrel, které jsou podávány především k prevenci mrtvice.
- Užíváte-li některé beta-blokátory.
- Užíváte-li nikotinové náplasti k podpoře odvykání kouření.
Platí-li pro Vás některé z výše uvedených skutečností, informujte o tom svého lékaře dříve než začnete přípravek Wellbutrin SR užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK WELLBUTRIN SR UŽÍVÁ

Kolik přípravku se užívá
Obvyklou úvodní doporučenou dávkou pro dospělé je
- jedna 150mg tableta každý den.

Pokud během několika týdnů nedojde ke zlepšení depresivního stavu, může lékař doporučit zvýšení dávky na dvě 150mg tablety každý den.
Neužívejte více než 1 tabletu ve stejnou dobu. Mezi dávkami by měl být odstup alespoň 8 hodin.
Váš lékař může změnit Vaši dávku
- trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin
- jste-li starší než 65 let
Tablety polykejte celé. Tablety nežvýkejte, nedrťte nebo je nerozlamujte – pokud jste to udělali, je nebezpečí, že dojde k předávkování, jelikož se přípravek může ve Vašem těle příliš rychle uvolňovat. To zvýší pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků, včetně křečí.
Vždy užívejte Wellbutrin SR přesně podle pokynů svého lékaře. Toto jsou obvyklé dávky, ale Váš lékař může doporučit jinou dávku podle Vašich potřeb. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem

Jak dlouho se přípravek užívá
Pouze Vy a Váš lékař můžete rozhodnout, jak dlouho byste měli přípravek Wellbutrin SR užívat. Než se dostaví zlepšení, můžete přípravek užívat týdny nebo měsíce. O svých příznacích pravidelně informujte svého lékaře, aby mohl posoudit, jak dlouho máte přípravek užívat. Když se začnete cítit lépe, může Vám lékař doporučit, abyste v léčbě přípravkem Wellbutrin SR pokračovali, a předešli tím možnému návratu deprese. Bez předchozí porady s lékařem, samovolně léčbu přípravkem Wellbutrin SR nepřerušujte, nebo nesnižujte svou dávku.

Někdy mají tablety přípravku Wellbutrin SR neobvyklou vůní. Je to normální: pokračujte v užívání tablet jako obvykle.

Jestliže jste užil více přípravku Wellbutrin SR, než jste měl(a)
Jestliže jste náhodně překročil(a) doporučenou dávku, může dojít ke zvýšenému riziku vzniku epileptických záchvatů nebo křečí. Neprodleně o tom informujte svého lékaře, nebo se obraťte na nejbližší lékařskou pohotovost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Wellbutrin SR
Zapomenete-li si vzít dávku léčiva, vezměte si ji v obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokud Wellbutrin SR vyvolává u Vás závrať nebo pocit na závrať, neřiďte vozidla nebo neobsluhujte stroje.

Užívání přípravku Wellbutrin SR s alkoholickými nápoji
V průběhu užívání přípravku Wellbutrin SR mohou někteří pacienti pozorovat zvýšenou vnímavost k alkoholu, proto Vám může lékař doporučit, abyste během léčby přípravkem Wellbutrin SR nepili alkohol (pivo, víno nebo destilát), nebo jenom v omezeném množství. V případě, že pijete větší množství alkoholu, nepřestávejte s pitím náhle: mohlo by to být riskantní.
Než začnete Wellbutrin SR užívat, sdělte svému lékaři, že pijete alkohol.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Wellbutrin SR nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Epileptické záchvaty nebo křeče
Přibližně 1 z 1000 pacientů užívajících Wellbutrin SR je ohrožen vznikem epileptických záchvatů (křeče nebo konvulze). Možnost vzniku těchto příznaků je vyšší, užíváte-li přípravku příliš mnoho, nebo užíváte-li souběžně některé jiné přípravky, nebo jste-li více než obvykle ohrožen rizikem vzniku křečí. Máte-li jakékoliv pochybnosti, sdělte to svému lékaři.
Trpíte-li epileptickými záchvaty, jakmile se cítíte lépe, sdělte to svému lékaři. Neužívejte další tablety přípravku.
Reakce přecitlivělosti (alergická reakce)
U některých pacientů se může vyvinout reakce přecitlivělosti na Wellbutrin SR. Příznaky mohou zahrnovat
- Červené zbarvení kůže nebo kožní vyrážku (podobná kopřivce), puchýřky nebo svědivou vyrážku (podobná planým neštovicím). Některé kožní vyrážky si mohou vyžádat nemocniční léčbu, zvláště trpíte-li současně bolestí dutiny ústní nebo bolestí očí.
- Neobvyklý pocit zkrácení dechu nebo potíží s dýcháním.
- Otok očních víček, obličeje nebo rtů.
- Bolest svalů a kloubů.
- Kolaps nebo přechodná ztráta vědomí.
Máte-li některý z popsaných příznaků alergické reakce, ihned o tom informujte svého lékaře. Neužívejte další tablety přípravku.
Reakce přecitlivělosti může trvat dlouhou dobu. Předepíše-li Vám lékař přípravek k léčbě alergických příznaků, ujistěte se, že jste ukončili celou léčbu.

Jiné nežádoucí účinky
Porucha spánku
Velmi častým nežádoucí účinky u pacientů užívajících přípravek Wellbutrin SR je porucha spánku. Pozorujete-li, že máte potíže se spánkem, pokuste se přípravek Wellbutrin SR neužívat v době, kdy jdete spát. Užíváte-li dvě tablety přípravku Wellbutrin SR, užijte jednu tabletu brzy ráno a druhou pozdě odpoledne. Mezi jednotlivými dávkami zachovávejte časový odstup osmi hodin.

Velmi časté nežádoucí účinky: které se mohou vyskytnout u více než 1 z 10 lidí
- bolest hlavy

Časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnou až u 1 z 100 lidí
- horečka, závrať, svědění, pocení, kožní vyrážka, kopřivka
- labilita, třes, bolest na hrudi
- pocit úzkosti nebo pohybový neklid (agitovanost)
- sucho v ústech, bolest břicha nebo jiné poruchy (pocit nevolnosti, zvracení, zácpa), změna chuti k jídlu, nechutenství
- změna krevního tlaku, zčervenání
- zvonění v uších, poruchy zraku

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u méně než 1 ze 100 lidí
- slabost, únava
- depresivní stavy
- pocit zmatenosti
- porucha soustředění
- zrychlení srdečního tepu
- snížení tělesné váhy

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u méně než 1 z 1000 lidí
- křeče

Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou vyskytnout u méně než 1 z 10 000 lidí
- zrychlení srdeční činnosti, mdloba
- svalové záškuby, svalová ztuhlost, problém s chůzí nebo koordinací pohybů
- neklid, podrážděnost, nenávist, agresivita nebo stihomam, pocit odosobnění, falešné představy, halucinace, podivné sny, brnění nebo snížená citlivost, ztráta paměti  
- zvýšení jaterních enzymů, žluté zabarvení kůže nebo očí (žloutenka), hepatitis (zánět jater)
- těžké alergické reakce; kožní vyrážka s bolesti kloubů a svalů
- změny v hladině krevního cukru
- vylučování moče ve zvýšené nebo snížené míře

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK WELLBUTRIN SR UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Přípravek Wellbutrin SR nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Wellbutrin SR obsahuje

Léčivou látkou je bupropioni hydrochloridum. Jedna tableta obsahuje 150 mg bupropioni hydrochloridum.
Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulosa, hypromelosa, monohydrát cystein-chloridu, magnesium-stearát, oxid titaničitý, makrogol, karnaubský vosk, černý inkoust (čištěná voda, černý oxid železitý (E172), isopropylalkohol, propylenglykol (E1520), hypromelosa 2910/06).

Jak přípravek Wellbutrin SR vypadá a co obsahuje toto balení
150mg tablety jsou bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s bílým jádrem s černým nápisem GXCH7 na jedné straně.

Velikost balení:
30 x 150 mg,
60 x 150 mg,
100 x 150 mg.

Držitel rozhodnutí o registraci
Glaxo Group Ltd.,
Greenford, Middlesex,
Velká Británie

Výrobce
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Grunwaldzka, Poznań, Polsko.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
10.12. 2008

Vysvětlení údajů uvedených na blistru:
B.N.  – číslo šarže
EXP  – použitelné do
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru