psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat


Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

 

Pokračovat


IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat


SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat
JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testují se základní vlastnosti, způsoby nahlížení na realitu a osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Dozvíte se i projevy, výhody a nevýhody vašeho typu.

Pokračovat

 

 

Jak se pozná dobrý psychotest?

Psychologický test, jak už název napovídá, má pocházet od psychologů.
Pokud test hodnotí více vlastností nebo schopností, nemůže být stručný (i když existují i výjimky).

U osobnostních testů by nemělo být příliš zřejmé, jak odpovídat, aby byl výsledek "dobrý". To není vždy jednoduché zajistit. Např. zde umístěný test IES vám dá dost práce při vyplňování, protože je u něj použita sofistikovaná metoda zadávání. Tato náročnost se pak pozitivně projeví v odpovídajícím a kvalitním výsledku, protože tento test je obtížné zkreslit (a nemusí jít o úmyslné zkreslování, lidé mají přirozenou podvědomou tendenci si svůj obraz vylepšovat).

Testy schopností jsou náročné a je prakticky nemožné zvládnout je celé dobře nebo všechno stihnout.
Pokud není možná osobní konzultace s psychologem (což u online testů není), musí být vyhodnocení testu srozumitelné pro "běžného" člověka.
Testy psychonet.cz všechny tato požadavky splňují.

 

Pro psychology a psychiatry - kreditní systém

Pracovníci pomáhajících profesí - psychologové, psychiatři a další odborníci využívají psychologické testy při práci se svými klienty. Test - zejména MENFIT, ale i IES - jim poskytuje cenné vodítko pro práci s klientem. Stačí počítač s internetem, klient test vyplní (trvá to v průměru 15-20 min.) a okamžitě je k dispozici vyhodnocení.
Všem, kteří potřebují testy využívat opakovaně, nabízíme možnost nakoupit si kredity na vyhodnocení; tyto kredity se pak postupně spotřebovávají. Jejich platnost je 1 rok a cena jednoho kreditu (tj. vyhodnocení testu) je 58Kč (standardně je test zpoplatněn přes mobilní platbu nebo bankovní převod částkou 89Kč; jedinou podmínkou pro nákup kreditů je objednání alespoň 10 kreditů najednou). Jako objednávka postačí e-mail se specifikací typu a počtu testů a s uvedením fakturačních údajů.

 

Psychologické testy

Různé typy psychologických testů se často používají v personalistice – pokud jste firma nebo personalista, podívejte se na naši nabídku neveřejných psychologických testů, které jsou určeny právě pro profesionální využití. Nezáleží na tom, zda máte tři zaměstnance nebo zaměstnáváte osm tisíc pracovníků – naše testy vám pomohou s rozhodnutím, koho přijmout a na jakou práci. Vyhodnocení testů je podrobné, užitečné a formulováno srozumitelně, aby mu bez nejmenších potíží porozuměl kdokoli bez psychologického vzdělání.
Psychotesty se také užívají pro testování uchazečů o práci u policie, hasičů, u profesionálních řidičů a dalších skupin lidí. Pro ně mohou výsledky některých těchto osobnostních testů naznačit vyhodnocení ostrých testů, které mohou být těmto podobné.
Psychologický test pomůže každému, kdo na sobě chce a/nebo potřebuje pracovat, může ukázat na možné příčiny opakujících se potíží ve vztazích nebo ve škole či v práci a přispět ke zlepšení duševního života.

 

Proč se zajímat o svou osobnost?

Vždy je dobré o sobě, svých předpokladech, vlastnostech a rezervách alespoň částečně vědět. Už kdysi dávno na vchodu k Delfské věštírně stálo: "Poznej sám sebe". Je mnoho možností, jak se poznávat a jednou z těchto možností jsou psychotesty.
Všichni si skládáme obraz o sobě na základě reakcí druhých lidí, na základě svých úspěchů a neúspěchů; sledujeme, jak se vyvíjíme. Pro mnoho (patrně většinu) lidí je těžké přiznat si určité nedostatky – někdo např. připustí, že se snadno rozčílí, ale už neuzná, že je egocentrický. Často popíráme závist, přecitlivělost, nezodpovědnost, obavu z opuštění někým blízkým a mnoho jiných vlastností. A také se často stává, že popíráme nebo snižujeme své přednosti. Dobrá osobnostní diagnostika nám tak poskytne určitý obraz osobnosti, nad kterým stojí zato se zamyslet. V psychologickém testu můžeme najít vysvětlení určitých potíží – např. opakovaných problémů ve vztazích, nespokojenosti a úzkosti. Výsledek testu nás může v přemýšlení o sobě posunout dál.

 

Co znamená, že tyto testy osobnosti jsou plně online?

Všechny zdejší testy vyplňujete po internetu a výsledky se spočítají okamžitě po dokončení testu. Vyplnění testu je volně k dispozici komukoli; pokud se vám test bude líbit a budete chtít jeho vyhodnocení, zaplatíte v podstatě symbolickou částku (pár desetikorun, přesná cena je uvedena u každého testu na začátku a na konci) pomocí jednoduché sms svým mobilem; možná je i platba bankovním převodem.

 

Jsou na internetu kvalitní online psychotesty zdarma i s výsledky?

Nejsou; kvalitní test předpokládá věnovat mu spoustu práce a zadarmo se obvykle pracovat nedá. Ale i když za výsledek něco zaplatíte, cena je velmi nízká, díky mobilu je platba přes sms zpracovaná obvykle hned a v informační hodnotě výsledku by se vám měla vaše investice vrátit.

 

Psychodiagnostika

Stručný přehled psychologické diagnostiky najdete v samostatném článku – je tam trochu z historie zkoumání osobnosti člověka a popis hlavních metod, které se v psychologii používají – např. rozhovoru, pozorování, psychologických testů. O psychodiagnostice čtěte zde.


nahoru