psychonet.cz

Psychotesty - Testy osobnosti

veřejné psychologické online testy s okamžitým vyhodnocením

 

Výzva 'Poznej sám sebe" - "Gnóthi seauton" - se údajně nacházela nad vchodem do slavné delfské věštírny ve starověkém Řecku. Bez porady v této svatyni nepřijali mnozí tehdejší významní lidé a představitelé státu žádné důležité rozhodnutí.

věštírna delfy

Dnes nás tato výzva - "Poznej sám sebe" - odkazuje do vlastního nitra, kde máme hledat odpovědi na otázky "kdo jsem?" a"kam jdu?" Pátrejte s odvahou a upřímností. Jednou, i když jistě ne jedinou, z možností, jak se o sobě něco dozvědět, je i tento web.

 

MENFIT - test duševního zdraví

Zajímáte se o své duševní zdraví a svou pohodu? Toto je užitečný test, který hodnotí jak základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

Pokračovat

 

Test inteligence 2in1

Test zjišťuje jednak klasický inteligenční kvocient IQ a ve druhé části pak praktickou inteligenci, tedy schopnost obstát v běžných i náročných situacích. Praktická inteligence je pro život důležitější, než IQ, a může se od IQ velice lišit. Ve vyhodnocení se kromě celkových výsledků dozvíte i to, jak vám šly jednotlivé typy úloh.

Pokračovat

 

JAPO - test typů osobnosti

Rozsáhlý test JAPO analyzuje vaši osobnost a zjišťuje, ke kterým typům patří. Testuje se, jaké jsou vaše základní vlastnosti, jak přemýšlíte a jaké jsou vaše osobní sklony (stabilita-labilita, agresivita-poddajnost, důvěřivost-podezíravost a další). Ve vyhodnocení se dozvíte i o projevech, výhodách a nevýhodách vašeho typu.

Pokračovat

 

SELF - test sebevědomí

Jedinečný test, který podrobně zkoumá jedno z nejdůležitějších zákoutí osobnosti – sebevědomí a sebedůvěru. To, jak o sobě smýšlíte, jak si věříte, jak hodnotíte své schopnosti a vlastnosti a zda umíte být sami sebou, rozhoduje o vaší spokojenosti, úspěšnosti a mezilidských vztazích.

Pokračovat

 

IES - test osobnosti

Inteligentní test 14 nejdůležitějších osobnostních vlastností (dominance, celkové zaměření, citlivost-stabilita, zodpovědnost, flexibilita a další). Jde o unikátní, náročný test, jehož výsledky je těžké zkreslit. Součástí velmi rozsáhlého vyhodnocení je i přehledný osobnostní profil.

Pokračovat

 

SOMNI - Spánkový audit

Test spánku SOMNI komplexně zkoumá a hodnotí váš spánek. Zaměřuje se na nejběžnější poruchy spánku, rozsáhle hodnotí vaše předpoklady ke zdravému spánku a hledá souvislosti případných problémů se spaním. Součástí podrobného vyhodnocení jsou i doporučení, jak řešit případně zjištěné potíže.

Pokračovat

 


ELENIUM

Elenium je lék, který většině lidí dobře ulevuje od úzkosti. Příčinu úzkosti, která často spočívá v nahromaděných problémech nebo neschopnosti zvládat stresové situace, však neřeší. Elenium patří mezi benzodiazepinové léky proti úzkosti, u nichž existuje při dlouhodobém užívání riziko vzniku závislosti.

Anxiolytika - léky proti úzkosti (obecné informace)

Úzkost je nepříjemný emoční stav, který mívá mnoho tělesných souvislostí - svírání na hrudníku, bušení srdce, červenání, třes rukou nebo hlasu, zrychlený dech nebo zažívací potíže. V mozku jsou v tu chvíli změněné hladiny hned několika chemických látek - neurotransmiterů a hormonů (adrenalin, noradrenalin, gamaaminomáselná kyselina GABA či serotonin). Aby se hladiny těchto látek vyrovnaly do normálu, lze zapojit mnohé psychologické metody (relaxace, odvedení pozornosti, pohyb a mnohé další) nebo užít lék. Ke snížení úzkosti jsou vhodné jak specifické léky - anxiolytika, tak mnohá antidepresiva nebo antipsychotika (léky k léčbě deprese a psychóz). K léčbě úzkostných poruch, jako je panická porucha, sociální fobie, obsedantně kompulzivní porucha a další, se dnes využívají spíše antidepresiva typu SSRI nebo SNRI než anxiolytika, protože na těchto antidepresivech nevzniká závislost. Ta je naopak rizikem při dlouhodobém užívání anxiolytik. Ta v sobě skrývají ještě jednu past - protože velmi dobře a rychle účinkují proti úzkosti, nemotivují člověka, aby se sebou něco aktivně dělal; ten pak často spoléhá na léky a příčiny své úzkosti (například špatné vztahy s druhými, neschopnost zvládat stres nebo nízké sebevědomí) nechává neřešené.
V současné době se předepisují převážně benzodiazepinová anxiolytika - sem patří Neurol, Xanax, Frontin (účinná látka aplrazolam), Lexaurin (bromazepam), Elenium, Librium (chlordiazepoxid), Diazepam (diazepam) a Oxazepam (oxazepam). Mají rychlý nástup účinku a při dlouhodobém užívání na ně vzniká závislost. Na zvládání slabší úzkosti se používá nenávykové proprandiolové anxiolytikum Buspiron (buspiron hydrochlorid), které navíc účinkuje i jako uvolňovač svalového napětí.
Anxiolytika jsou účinné léky, které člověku na několik hodin uleví od úzkosti. Nic míň a hlavně nic víc. Úzkost většinou vyplývá z ne zcela ideálního životního stylu a nezvládání starostí, stresu a vztahů. Lékem se řeší následek těchto problémů, ale každý může udělat něco i proto, aby vyřešil příčinu - nechemicky, trpělivou prací na sobě.


inzerce

MENFIT - online test duševního zdraví
s okamžitým výsledkem


*****
Příbalová informace pro uživatele
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls105210/2012.
INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ!
ELENIUM
(Chlordiazepoxidum)
dražé

Výrobce
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A., Warszawa, Polsko.
Držitel rozhodnutí o registraci
Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A.,
ul. A. Fleminga 2, 03-176 Warszawa, Polsko.
Složení
Účinná látka:
Chlordiazepoxidum 10 mg v 1dražé.
Pomocné látky:
Bramborový škrob, želatina, polysorbát 80, mastek, magnesium-stearát, monohydrát laktosy, sodná sůl karboxymethylškrobu, polyvinylalkohol, sacharosa, maltodextrin, oxid titaničitý, zeleň laková E 104/132.
Indikační skupina
Psychofarmakum, anxiolytikum.

Charakteristika
Přípravek ELENIUM obsahuje účinnou látku chlordiazepoxid ze skupiny benzodiazepinů. ELENIUM tlumí zvýšenou činnost některých částí nervového systému, která někdy vzniká jako reakce na stresovou situaci, a snižuje, až odstraňuje tak úzkost. Jeho zklidňující účinek zmírňuje nespavost, jež úzkost doprovází. Mírně snižuje napětí kosterního svalstva a uvolňuje svalové křeče.

Indikace
Přípravek se užívá:
k léčbě stavů úzkosti, napětí a neklidu, poruch spánku, a dále k léčbě abstinenčních příznaků u alkoholiků a toxikomanů;
při léčbě úrazů a při rehabilitaci ke snížení zvýšeného svalového napětí;
k přípravě před celkovou anestézií.
Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé starší 15 let.
Kontraindikace
ELENIUM se nesmí užívat při přecitlivělosti na chlordiazepoxid, na benzodiazepiny nebo na pomocné látky přípravku, při poruchách dýchání centrálního původu, při selhávání dechu, při poruchách vědomí, při myasthenii gravis (onemocnění projevující se výraznou svalovou slabostí), při glaukomu (zelený zákal) a při předchozím nadměrném užívání benzodiazepinů.
Přípravek rovněž nesmějí užívat těhotné a kojící ženy, a děti do 15 let.
Zvlášť závažné důvody musí být pro užívání přípravku nemocnými s organickými změnami mozku, a to zvláště při arterioskleróze a u pacientů s těžkým poškozením jater nebo ledvin.

Nežádoucí účinky
Nežádoucí účinky související s farmakologickými účinky chlordiazepoxidu jsou obvykle mírné a zmírňují se při pokračování léčby nebo po snížení dávek. Patří k nim ospalost, závratě, únava, snížení napětí kosterního svalstva.
Dále se vzácně vyskytují alergické reakce (vyrážka, svědění), trávicí obtíže, jako nucení na zvracení, zvracení, průjem nebo zácpa, poruchy krvetvorby (agranulocytóza), žloutenka, snížení libida.
Příležitostně se mohou vyskytnout paradoxní reakce jako křeče, podrážděnost, úzkost, nespavost. Tyto příznaky jsou nejvýraznější u starých pacientů.
Dlouhodobé pravidelné užívání chlordiazepoxidu může vést k snížení jeho účinku.
Při dlouhodobém užívání chlordiazepoxidu po řadu týdnů se po jeho vysazení objevují abstinenční příznaky, které zahrnují úzkost, podrážděnost, duševní napětí, nespavost,
záchvaty paniky, poruchy paměti a koncentrace, břišní křeče, bušení srdce, pokles tlaku při přesunu do polohy vstoje. Vzácné a vážnější příznaky jsou halucinace a křeče.
Případný výskyt nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí oznamte svému lékaři.
Interakce
Účinky přípravku ELENIUM a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař má být proto informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Jestliže vám jiný lékař bude předepisovat nebo doporučovat nějaký další lék, informujte ho, že již užíváte ELENIUM. Než začnete současně s užíváním přípravku ELENIUM užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým lékařem.
Tlumivé působení chlordiazepoxidu na centrální nervový systém může být zesíleno látkami s centrálně tlumivými účinky, jako jsou antiepileptika (léky proti padoucnici), antihistaminika (léky proti alergiím), různá léčiva duševních onemocnění, jako jsou schizofrenie a deprese (neuroleptika, tricyklická antidepresiva), opioidy (léčiva tišící silné bolesti), sympatolytika (léčiva užívaná při léčbě onemocnění cév a srdce), alkohol, některá antihypertenziva (léčiva proti vysokému krevnímu tlaku).
Po současném požití alkoholu a užití chlordiazepoxidu se mohou vyskytnout paradoxní reakce, jako zvýšené podráždění, výbuchy agresivity vedoucí k násilnému jednání. Tento stav nezávisí na kvalitě a množství požitého alkoholu.
Cimetidin, disulfiram a perorální kontraceptiva (pilulky proti početí) mohou zvyšovat účinek chlordiazepoxidu.
Chlordiazepoxid užitý současně s myorelaxancii (léčiva snižující napětí kosterního svalstva) může prodloužit jejich účinek.
Kouření cigaret snižuje účinnost chlordiazepoxidu zrychlením jeho metabolismu.
Chlordiazepoxid snižuje účinek léků užívaných ke snížení srážlivosti krve
Dávkování a způsob použití
Dávkování, délku léčby i odstup mezi dávkami vždy určí lékař.
Obvyklé dávkování je následující:
Dospělí a mladiství starší 15 let
-stavy úzkosti, napětí a neklidu: průměrná dávka je 1 dražé (10mg) 1 až 3 krát v průběhu dne. U těžkých stavů může lékař zvýšit dávku až na 10 dražé (celkem 100 mg) denně rozděleně v několika dílčích dávkách.
-poruchy spánku: 1-2 dražé 1 hodinu před spaním.
-abstinenční příznaky: 2-10 dražé opakovaně podle přesného doporučení lékaře až do maxima 30 dražé denně v několika dílčích dávkách.
-zvýšené svalové napětí: 1-3 dražé (10-30 mg) denně rozděleně do dílčích dávek.
U nemocných s poruchami funkce jater nebo ledvin lékař dávky podle potřeby sníží.
Dražé se polykají celá, zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny.

Upozornění
Během léčby chlordiazepoxidem a 3 dny po jejím ukončení je zakázáno řízení motorových vozidel a ovládání strojů.
Po dobu užívání přípravku se nesmí pít alkoholické nápoje a doporučuje se přerušit kouření cigaret.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Dlouhodobé užívání přípravku i v běžných dávkách může vést ke vzniku závislosti s abstinenčními příznaky.
Léčba tímto přípravkem nesmí být náhle přerušena.
Uchovávání
Přípravek se uchovává na suchém místě, při teplotě do 25oC, chránit před světlem.
Varování
Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.
Balení
20 dražé
Datum poslední revize: 23.5.2012
****Zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv****

MENFIT - test duševního zdraví

Jedinečný test, který se zajímá jak o základní kategorie duševních poruch (neurózy-úzkostné poruchy, deprese, schizofrenie), tak o stresové zátěže různého původu a snaží se odhalit jejich podklady. Vyhodnocení je velmi podrobné.

  nahoru